Over ons

Green Space Services is het bedrijf van Dennis Wansink en Svetlana Miteva.

Dennis WansinkDennis Wansink (1961) studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Nederland. Hij specialiseerde zich in dierecologie en gedragsleer. Daarna deed hij onderzoek aan otters (Lutra lutra), dassen (Meles meles) en koolmezen (Parus major). In 1995 zette Dennis het uitvoerend bureau van de Zoogdiervereniging op en werd de eerste directeur. In de tien jaar tussen 1995 en 2005 waarin Dennis het bureau leidde nam het aantal werknemers toe van 1 naar 19 en steeg de omzet met een factor 10. In 2005 was het aantal leden verdubbeld en verrichtten bijna 1.000 mensen als vrijwilliger veldwerk voor de vereniging.

Dennis was in zijn vrije tijd bestuurslid van diverse natuurorganisaties, waaronder Stichting Otterstation Nederland (SON), Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF), Vereniging Platform Soortenbeschermende Organisaties (PSO) en de Raad van Toezicht van het Nederlands comité voor IUCN. In 2010 richtte Dennis de De Habitat Stichting op. De stichting ondersteunt buitenlandse natuurbeschermers en –onderzoekers bij het realiseren van hun dromen. Dit doet de stichting met de inzet van vrijwilligers.

Momenteel werkt Dennis part time voor zijn eigen bedrijf Green Space Services en voor Bureau Waardenburg.

Meer over Dennis, ga naar zijn LinkedIn-pagina LinkedIn-koppeling

 

Svetlana MitevaSvetlana Miteva (1970) studeerde ecologie en milieubescherming in Varna, Bulgarije. Na haar afstuderen gaf zij, als onderdeel van het Bulgarian-Swiss Biodiversity Conservation Program (BSBCP), leiding aan een project om de gierenpopulatie in de Oostelijke Rhodopen (ZO-Bulgarije) te beschermen en de duurzame ontwikkeling van de regio in gang te zetten. Hiervoor werd een informatiecentrum, annex hotel/restaurant, opgezet (het Nature Information and Conservation Centre Eastern Rhodopes – NICCER) en werden diverse communicatieve en educatieve activiteiten uitgevoerd. Vele scholen, binnen- en buitenlandse toeristen hebben het gebied sindsdien bezocht en de gierenpopulatie floreert. Vanwege haar ervaring op het gebied van ecotoerisme en het betrekken van de lokale bevolking bij natuurbescherming werd Svetlana gevraagd als adviseur bij het opstellen van het nationale beleid ten aanzien van (eco)toerisme en het oprichten van het Natuurpark Oostelijke Rhodopen.

In 2004 kwam Svetlana naar Nederland. Hier werd zij gevraagd het werk van Vogelbescherming Nederland in zes Oost-Europese landen te evalueren. Daarna trad zij in dienst van De Vlinderstichting waar zij internationale projecten werft en coördineert. Vergelijkbaar werk heeft zij gedaan voor de Zoogdiervereniging en Butterfly Conservation Europe. Momenteel werkt zij nog steeds part time voor De Vlinderstichting.

Meer over Svetlana, ga naar haar LinkedIn-pagina LinkedIn-koppeling