Wat wij doen

Green Space Services ondersteunt organisaties (particulier, overheid, bedrijven) bij het opzetten, begeleiden, uitvoeren en evalueren van projecten op het vlak van natuuronderzoek, natuurbescherming, duurzame ontwikkeling en (eco)toerisme. Dat doen wij zowel in Nederland, als daarbuiten.

Wij hechten veel waarde aan het betrekken van de lokale bevolking bij natuurbescherming en duurzame ontwikkeling, maar ook bij de uitvoering van natuuronderzoek kunnen burgers een belangrijke bijdrage leveren. Meewerken aan projecten, als vrijwilliger, geeft hen voldoening en schept een band met de natuur in hun directe omgeving. Hierdoor wordt het duurzame behoud van de biodiversiteit beter gegarandeerd dan zonder burgerparticipatie.

Green Space Services kan u helpen bij:

  • het ontwikkelen van een concept voor een project,
  • de fondsenwerving voor het project,
  • het werven, opleiden en begeleiden van projectuitvoerders,
  • het opzetten en uitvoeren van een promotiecampagne voor het project, of
  • het van A tot Z uitvoeren van een project.

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden maakt Green Space Services gebruik van haar uitgebreide netwerk in de natuursector.