Publicaties


Werkatlas Zoogdieren in Utrecht

Verspreiding van de egel (Erinaceus europaeus) in de provincie Utrecht, Nederland.Na twee jaar gegevens verzamelen, zowel in het veld als uit literatuur, publiceerde Green Space Services in januari 2012 een werkatlas over de Zoogdieren in de provincie Utrecht. In de werkatlas worden 55 zoogdiersoorten besproken, waaronder 8 exoten en 1 halfwilde soort (fret). Per soort wordt kort ingegaan op het landelijk voorkomen en vervolgens ingezoomd op het voorkomen in de provincie Utrecht. Daarbij wordt, voor zover mogelijk, aangegeven in hoeverre de kaart het volledige voorkomen van de soort in de provincie weergeeft. Als hulp daarbij staat in de kaart in hoeveel kilometerhokken de soort in de hele periode van 1850 tot heden is aangetroffen en in hoeveel kilometerhokken in de periode 2000 tot heden. Op basis hiervan kunnen in 2012 gerichte zoekacties of publiciteitsacties worden ondernomen om alsnog waarnemingen uit de witte gebieden te krijgen. Iedereen die wil kan hierbij helpen.

De werkatlas is hier als PDF-bestand te downloaden.

Nieuwsbrieven Zoogdieratlas Utrecht

Waterspitsmuizen in de gemeente Utrecht

Een heel donkere waterspitsmuis, Neomys fodiens (Copyright: Dennis Wansink).

Een donkere waterspitsmuis (Neomys fodiens).

Voor de Gemeente Utrecht heeft Green Space Services een inventarisatie naar waterspitsmuizen (Neomys fodiens) uitgevoerd. Hiervoor zijn in twee gebieden in totaal 180 inloopvallen uitgezet. Samen met 15 vrijwilligers zijn deze vallen elke 12 uur gecontroleerd. Het resultaat was overweldigend. Op zes van de negen vanglocaties zijn minimaal acht waterspitsmuizen gevangen. Het verslag van de inventarisatie kan je hier downloaden (PDF-bestand).

Zoogdieren in Bulgarije

Book Mammals in BulgariaHet boek ‘Zoogdieren in Bulgarije’ (in het Bulgaars) is te bestellen bij de Zoogdiervereniging. Het kost slechts € 25,- (exclusief verzendkosten).

Het kan ook in Bulgarije worden besteld en afgehaald, namelijk bij de Bulgaarse Biodiversiteits Stichting (BBF). Kosten: 35 Leva (exclusief verzendkosten).

Stuur een briefje of bel naar Radostina Tzenova in Sofia : +359 (0)2  931 61 83 of radostina.tzenova@biodiversity.bg